Έγγραφο

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού τύπου αντλίας θερμότητας και πέντε (5) κλιματιστικών μονάδων τύπου inverter

02-05Κ3
15283
Τμήμα Γραμματείας
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού τύπου αντλίας θερμότητας και πέντε (5) κλιματιστικών μονάδων τύπου inverter
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
11/12/2018
12/12/2018 10:08
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
35056BCC7BBAAA336682C13575128DD55B0ACE10279EF1627EBB041EF7A05BCC
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ