Έγγραφο

Πίνακας προσωπικού της Βουλής - A' Τρίμηνο 2022

02-07Ι7
Πίνακας προσωπικού της Βουλής - A' Τρίμηνο 2022
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΖΩΗ ΧΡ. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ
01/01/2022
17/01/2022 12:43
θ) πίνακες με τον αριθμό του προσωπικού της Βουλής, ανά κατηγορία, και τον αριθμό των επιστημονικών συνεργατών των Βουλευτών της Βουλής των Ελλήνων και των Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επικαιροποιημένοι ανά τρίμηνο
Πίνακες με τον αριθμό του προσωπικού της Βουλής
Τμήμα Προσωπικού
9E6B036FA5CCB5F6F9116B70162F0D6E83E584C1FE8A1F82A3C4A26DF48969DC
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ