Έγγραφο

Αναβλητική πρόσκληση στα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

02-07ΙΗ
466
Διεύθυνση Διαρκών Επιτροπών
Αναβλητική πρόσκληση στα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24/01/2022
24/01/2022 10:43
α) Πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων
Λοιπές Πράξεις
Διεύθυνση Διαρκών Επιτροπών
AB51D84182D6F876F6821C0A412E4628CC0ED2A352F34CCF3CED01DC9646DBD5
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ