Έγγραφο

Εντολή μετακίνησης και έγκριση δαπανών ταξιδίου για το έργο "TWINNING" της Σερβίας

03-02Ι4
91
Γραμματεία ΥΕΕΠ
Εντολή μετακίνησης και έγκριση δαπανών ταξιδίου για το έργο "TWINNING" της Σερβίας
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Dr ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
17/02/2014
26/02/2014 19:07
ιδ) πράξεις, που αφορούν στην έγκριση δαπανών, λόγω μετακινήσεων κοινοβουλευτικών αποστολών
Κοινοβουλευτικές αποστολές εκτός Ελλάδας
Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
C4154028DBFE00526D4966BF4BF33E75B43A8C9545F230FA7A02B8B35DC9A23F
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ