Έγγραφο

Κάλυψη Πυροπροστασίας της Βουλής των Ελλήνων

03-02Ο1
5000
Τμήμα Γραμματείας
Κάλυψη Πυροπροστασίας της Βουλής των Ελλήνων
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
28/05/2014
29/05/2014 18:18
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
789D2EB1CA63E52390F10816CCFB9C02316C63C972D6CEA2D98EADAB5B0A32FF
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ