Έγγραφο

Παράταση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

03-02Χ0
7840
Τμήμα Γραμματείας
Παράταση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
28/08/2014
01/09/2014 16:24
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
EADF6C23DA309EECD2EE98A3C1325040AD9053DD9E29FE8A6852BCB7C4BE5540
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ