Έγγραφο

Μετακίνηση στο εξωτερικό

03-02Χ8
8250
Τμήμα Γραμματείας
Μετακίνηση στο εξωτερικό
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
09/09/2014
16/09/2014 17:33
ιδ) πράξεις, που αφορούν στην έγκριση δαπανών, λόγω μετακινήσεων κοινοβουλευτικών αποστολών
Κοινοβουλευτικές αποστολές εκτός Ελλάδας
Γενική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας
C5E8923DEA3B1A4263BBD9E58D7018689532E86B44481ADEB48D03F65C4922B9

Ορθή Επανάληψη Εγγράφου

02-02Χ8
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ