Έγγραφο

Εντολή μετακίνησης και έγκριση δαπανών ταξιδίου για το έργο "Twinning" της Σερβίας

03-0312
641
Γραμματεία ΥΕΕΠ
Εντολή μετακίνησης και έγκριση δαπανών ταξιδίου για το έργο "Twinning" της Σερβίας
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Dr ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
14/10/2014
27/10/2014 17:02
ιδ) πράξεις, που αφορούν στην έγκριση δαπανών, λόγω μετακινήσεων κοινοβουλευτικών αποστολών
Κοινοβουλευτικές αποστολές εκτός Ελλάδας
Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
944BB5EA561CB9E95B73A5203D78C08AF3976ABC2A2CC61FD599E4C7FE8A0384
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ