Έγγραφο

Μίσθωση δικαιωμάτων προβολής οκτώ (8) επεισοδίων σειράς ντοκιμαντέρ

03-0315
10213
Τμήμα Γραμματείας
Μίσθωση δικαιωμάτων προβολής οκτώ (8) επεισοδίων σειράς ντοκιμαντέρ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
24/10/2014
24/10/2014 17:00
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
8D023DD66AC46E08DA4124817464BE29E774F8AB3E5200A65BBDAFD56AD6E010
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ