Έγγραφο

Έγκριση λειτουργίας προγράμματος εκμαθήσεως Βουλευτών στη Ρωσική γλώσσα

03-0325
10586
Τμήμα Γραμματείας
Έγκριση λειτουργίας προγράμματος εκμαθήσεως Βουλευτών στη Ρωσική γλώσσα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ I. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
04/11/2014
17/11/2014 15:47
α) Πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων
Λοιπές Πράξεις
Τμήμα Επιμορφώσεως και Μετεκπαιδεύσεως
341ED9A0C3C0A4B3D94113D13615C963AD19F88316992C6D39609B32BE6D1AFC