Έγγραφο

Αντικατάσταση της υπολόγου του υπ΄αριθμ. 3345/2013 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

03-032Ε
11322
Τμήμα Γραμματείας
Αντικατάσταση της υπολόγου του υπ΄αριθμ. 3345/2013 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
24/11/2014
24/11/2014 18:16
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
Τμήμα Προμηθειών
833A18FC6DC589F940FF4EC137B3E84352D3044D82E3CD18F278D6EFA54A6702
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ