Έγγραφο

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΓΡ. & ΣΙΑ ΟΕ

03-032Ι
2447/26.11.2014
Τμήμα Γραμματείας Ιδρύματος Βουλής των Ελλήνων
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΓΡ. & ΣΙΑ ΟΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΠΑΥΛΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ
18/11/2014
27/11/2014 13:06
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
F281D6459B4AFBBFAFBBFB1409639A39E3385444AF190B004571F44CF91836BA
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ