Έγγραφο

Επιχορήγηση στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΥΛΑΚΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΩΝ Σ.Φ.Ε.Α. 1967-1974

03-032Ο
11599
Τμήμα Γραμματείας
Επιχορήγηση στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΥΛΑΚΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΩΝ Σ.Φ.Ε.Α. 1967-1974
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ I. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
01/12/2014
02/12/2014 09:03
ιγ) πράξεις επιχορηγήσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 135 (πρώην άρθρα 141/129) του παρόντος Κανονισμού
Λοιπές Επιχορηγήσεις
Τμήμα Προϋπολογισμού
FD1C92071B77BB9FEDA7C67CFFC3D99F352548C2E04682F1D5B2944B1DE12F4A
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ