Έγγραφο

Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Βιβλιοθήκης της Βουλής

03-032Ρ
11654
Τμήμα Γραμματείας
Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Βιβλιοθήκης της Βουλής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ I. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
02/12/2014
02/12/2014 12:56
ε) πράξεις σύστασης Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της Βουλής
Αντικατάσταση Μελών Ειδικών Επιτροπών (άρθρο 35 του ΚτΒ-Κοινοβουλευτικό Μέρος)
Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών
6B06786EBDFAD53209141B7AEEEAD46F6D899852C7E7C0BBA804B296761B4CAF
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ