Έγγραφο

Προμήθεια 81.000 μέτρων ρολού χειροπετσέτας, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Βουλής.

03-03ΑΝ
8392
Τμήμα Γραμματείας
Προμήθεια 81.000 μέτρων ρολού χειροπετσέτας, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Βουλής.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
04/06/2015
10/06/2015 11:06
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ACE0914E379125935D60298AAE2AA678A74B6A2C028F3803839FB71A8F0FAA69
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ