Έγγραφο

Προμήθεια αυτοκόλλητων ετικεττών για εκτυπωτή

03-03ΑΟ
8650
Τμήμα Γραμματείας
Προμήθεια αυτοκόλλητων ετικεττών για εκτυπωτή
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
09/06/2015
11/06/2015 09:25
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
99C6C38D047DBFCBDD7D9626CFDE6CA0C5D82A52E9A51946F07418B507250F0C
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ