Έγγραφο

Παροχή υπηρεσιών για την επισκευή της γεννήτριας χαρακτήρων του κοντρόλ της αίθουσας Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων.

03-03Η1
11250
Τμήμα Γραμματείας
Παροχή υπηρεσιών για την επισκευή της γεννήτριας χαρακτήρων του κοντρόλ της αίθουσας Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
28/08/2015
28/08/2015 18:52
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
B933FB8ED68CA5C83F2DCF2CB4844E4D2266239F0B6B49480658179B14C3EFED
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ