Έγγραφο

Προμήθεια φίλτρων για τη συντήρηση των Η/Ζ των κτιρίων της Βουλής

03-03Η4
11255
Τμήμα Γραμματείας
Προμήθεια φίλτρων για τη συντήρηση των Η/Ζ των κτιρίων της Βουλής
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
28/08/2015
31/08/2015 16:56
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
DE77607E49868833C4E37D00915231F1D630EB3F58AFC1D9DC592341BC9DEB9A
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ