Έγγραφο

Εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών τροποποίησης απορροής ομβρίων

03-03ΚΕ
14604
Τμήμα Γραμματείας
Εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών τροποποίησης απορροής ομβρίων
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
24/10/2015
26/10/2015 19:57
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
C7F082D8C2120FA91749295CD01CCC1E17BF8534B86C03A40FA0C1E74A33F6A9
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ