Έγγραφο

Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικού εξοπλισμού

03-03ΚΧ
15432
Τμήμα Γραμματείας
Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικού εξοπλισμού
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
05/11/2015
09/11/2015 15:51
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
FD3A14D557FD8BA4769F659483682D49AD0A8E52DA7EB41534039870049BDF4C
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ