Έγγραφο

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

03-03ΥΥ
2781/28.03.2016
Τμήμα Γραμματείας Ιδρύματος Βουλής των Ελλήνων
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΠΑΥΛΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ
16/03/2016
28/03/2016 18:50
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
81730279EE5D877285612C07E8D3B76D0268C93FA8B6613FD025D2E77FE698C5
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ