Έγγραφο

Απόφαση Μετακίνησης στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERPARES - International IDEA / North Africa and West Asia

03-08ΟΚ
707
Γραμματεία ΥΕΕΠ
Απόφαση Μετακίνησης στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERPARES - International IDEA / North Africa and West Asia
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
21/11/2023
29/11/2023 10:35
ιστ) Άλλες Πράξεις
Αποφάσεις Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
85A0D9B14F37EEA2021AF1A98150DC9C4FF17DF31B1D6ECBAB65FF0CD9979EDC
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ