Έγγραφο

Εντολή μετακίνησης και έγκριση δαπανών ταξιδίου για το έργο "TWINNING" της Σερβίας

04-02Ι6
92
Γραμματεία ΥΕΕΠ
Εντολή μετακίνησης και έγκριση δαπανών ταξιδίου για το έργο "TWINNING" της Σερβίας
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Dr ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
17/02/2014
04/03/2014 17:32
ιδ) πράξεις, που αφορούν στην έγκριση δαπανών, λόγω μετακινήσεων κοινοβουλευτικών αποστολών
Κοινοβουλευτικές αποστολές εκτός Ελλάδας
Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
2DB6A18091FDA485E142D7FF854B6C13B3AD90E52504075E267E6420F122D209
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ