Έγγραφο

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών της Προμήθειας Λογισμικού για τη βιβλιοθήκη του Κοινοβουλίου της Σερβίας στο πλαίσιο του έργου Αδελφοποίησης ‘Twinning’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενίσχυση του Κοινοβουλίου της Σερβίας

04-02ΚΒ
170
Γραμματεία ΥΕΕΠ
Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών της Προμήθειας Λογισμικού για τη βιβλιοθήκη του Κοινοβουλίου της Σερβίας στο πλαίσιο του έργου Αδελφοποίησης ‘Twinning’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενίσχυση του Κοινοβουλίου της Σερβίας
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
19/03/2014
28/03/2014 16:17
ιστ) Άλλες Πράξεις
Αποφάσεις Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
4D8D05B4753C4814EA47FB879F1374F5964E6D2E92A6BA256CC07792B1FD53B9
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ