Έγγραφο

Επιχορήγηση στην ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

04-02ΧΚ
8196
Τμήμα Γραμματείας
Επιχορήγηση στην ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ I. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
08/09/2014
17/09/2014 13:01
ιγ) πράξεις επιχορηγήσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 135 (πρώην άρθρα 141/129) του παρόντος Κανονισμού
Λοιπές Επιχορηγήσεις
Τμήμα Προϋπολογισμού
303E3F584DEC6D6B2F619213527C87210921541855CA451E6C07E49EED79D946
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ