Έγγραφο

«Ανάθεση Υπηρεσιών μελέτης σχετικά με την αναδιοργάνωση και απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών της ΥΕΕΠ»

04-0315
665
Γραμματεία ΥΕΕΠ
«Ανάθεση Υπηρεσιών μελέτης σχετικά με την αναδιοργάνωση και απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών της ΥΕΕΠ»
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Dr ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
22/10/2014
24/10/2014 17:01
ιστ) Άλλες Πράξεις
Αποφάσεις Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
C08F8F1A0A471A45EFFAC5DB2E95E637554FB710DAC984E27514393ABEB652E6
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ