Έγγραφο

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

04-031Α
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ
29/10/2014
29/10/2014 16:27
ιστ) Άλλες Πράξεις
Εκθέσεις του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή
Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή
CAA205BA5B05CB3829B0BE957D53E999D875CE0AFA086D2C1A64B1EBD0881F35
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ