Έγγραφο

Αντικατάσταση μέλους Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς

04-032Ρ
11655
Τμήμα Γραμματείας
Αντικατάσταση μέλους Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ I. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
02/12/2014
02/12/2014 13:02
ε) πράξεις σύστασης Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της Βουλής
Αντικατάσταση Μελών Ειδικών Επιτροπών (άρθρο 35 του ΚτΒ-Κοινοβουλευτικό Μέρος)
Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών
1487FD984B9685D8389D96A81A3A7E6C5832EB68FD9071D5D35A2B04A6EDAD05
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ