Έγγραφο

Ανάθεση εκπόνησης μελέτης σχετικά με Περιβαλλοντικά, Ενεργειακά και Κατασκευαστικά θέματα που αφορούν την ΥΕΕΠ της Βουλής των Ελλήνων

04-032Τ
740
Γραμματεία ΥΕΕΠ
Ανάθεση εκπόνησης μελέτης σχετικά με Περιβαλλοντικά, Ενεργειακά και Κατασκευαστικά θέματα που αφορούν την ΥΕΕΠ της Βουλής των Ελλήνων
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Dr ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
02/12/2014
05/12/2014 17:38
ιστ) Άλλες Πράξεις
Αποφάσεις Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
AB65855962D581FB40915A4AA6C9FD90F895E3E1E2A402922492D14DAA682703
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ