Έγγραφο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 17.6.2015

04-03ΑΜ
4
Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 17.6.2015
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΩΤΗ ΗΡΩ
09/06/2015
09/06/2015 12:55
α) Πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων
Λοιπές Πράξεις
Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών
2D1F20C1895F421A88CCD784D0AADE4E78974E009859E7F3D9D7133DF36D2DD4
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ