Έγγραφο

Εκτέλεσης εργασιών αναδιαμόρφωσης γραφειακών χώρων

04-03ΚΕ
14603
Τμήμα Γραμματείας
Εκτέλεσης εργασιών αναδιαμόρφωσης γραφειακών χώρων
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
24/10/2015
26/10/2015 19:57
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
BF336F73A4AE1096222E0F0151F40ABC0FBE2D5684663F18B5A74B91F0C6C911
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ