Έγγραφο

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού για τους γραφειακούς χώρους στον 4ο όροφο και στον ημιώροφο του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων επί της Λεωφ. Βασ. Σοφίας 11 (Μέγαρο Αρβανίτη), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, (CPV: 39112000-0/002, 39112000-0/003, 39112000-0/004, 39130000-2, 39141300-5)

04-05ΟΧ
4393
Τμήμα Γραμματείας
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού για τους γραφειακούς χώρους στον 4ο όροφο και στον ημιώροφο του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων επί της Λεωφ. Βασ. Σοφίας 11 (Μέγαρο Αρβανίτη), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, (CPV: 39112000-0/002, 39112000-0/003, 39112000-0/004, 39130000-2, 39141300-5)
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
12/03/2019
14/03/2019 11:22
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
BBA8F34525848D74646F6B56F67E86644AADCCB01944ED94CB89E83A5876FA1F
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ