Έγγραφο

Μετακίνηση στο Εξωτερικό

04-07Ο5
4518/2894
Τμήμα Γραμματείας
Μετακίνηση στο Εξωτερικό
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19/04/2022
10/05/2022 00:00
ιδ) πράξεις, που αφορούν στην έγκριση δαπανών, λόγω μετακινήσεων κοινοβουλευτικών αποστολών
Κοινοβουλευτικές αποστολές εκτός Ελλάδας
Γενική Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
D82CA39986F60C6C7646ED4D3B3EF0764EE046774A705BDFBE83AAF14D59128D
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ