Έγγραφο

Απόφαση για την εξόφληση Παραστατικού Παρεχόμενων Υπηρεσιών 3/29.4.2022 του κ. Ψαλιδόπουλου Μιχαήλ

04-07Ρ0
617/10.5.2022
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του Ιδρύματος της Βουλής
Απόφαση για την εξόφληση Παραστατικού Παρεχόμενων Υπηρεσιών 3/29.4.2022 του κ. Ψαλιδόπουλου Μιχαήλ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΕΥΑΝΘΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
10/05/2022
10/05/2022 15:14
ιστ) Άλλες Πράξεις
Αποφάσεις Εκτελ. Επ. Ιδρύματος της Βουλής
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
E356D10241BCB74661947C8AE73C6995E13CD40D238C95888A4D443B3831A99F
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ