Έγγραφο

Πρόσκληση στα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας σε συνεδρίαση

04-0873
769
Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών
Πρόσκληση στα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας σε συνεδρίαση
Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
01/02/2023
01/02/2023 12:40
α) Πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων
Λοιπές Πράξεις
Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών
4D213C1C73108491425E0DD2AFAF419D6197EA14F56414B98563C78B5068275F
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ