Έγγραφο

Έκθεση στο Νσχ "Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις"

04-088Ε
Έκθεση στο Νσχ "Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις"
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΙΑΣ
20/12/2022
06/03/2023 16:41
ιε) εκθέσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
Επιστημονική Υπηρεσία
5DDBED26CCB02104176BD77007BCB5E24682CEFCA0D3D44CFAC5BBF00BD06E4A
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ