Έγγραφο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

04-08Ο4
14023
Τμήμα Γραμματείας
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
17/11/2023
17/11/2023 12:36
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
B150F21B3877D1FD3A0D4266D584858AA75215B2BF63184A8B953CCB3FC8EF5A
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ