Έγγραφο

Έγκριση της 1ης εντολής πληρωμής του έργου "Επισκευή Σιδηράς Στέγης Αιθρίου Δημοσίου Καπνεργοστασίου" επί της οδού Λένορμαν 216-218, ποσού 7.971,62 € και παρακράτησης ποσού 331,73 € για έξοδα δημοσίευσης

05-02Μ1
3409/2315/11.4.2014
Τμήμα Γραμματείας
Έγκριση της 1ης εντολής πληρωμής του έργου "Επισκευή Σιδηράς Στέγης Αιθρίου Δημοσίου Καπνεργοστασίου" επί της οδού Λένορμαν 216-218, ποσού 7.971,62 € και παρακράτησης ποσού 331,73 € για έξοδα δημοσίευσης
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
11/04/2014
12/04/2014 09:39
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Ανάθεση εκτέλεσης έργων
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
0D1DCA2CB4AE7942FFDAA49A73B76F39633C15B3EED032F596FFB61DEB78A1C2

Σχετικά Έγγραφα

01-02Χ2
01-03ΑΚ
0Τ-03Μ2
0Ι-03ΝΑ
0Β-03ΤΙ
02-03ΧΧ
01-047Ο
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ