Έγγραφο

Παράταση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

05-02ΝΚ
4725
Τμήμα Γραμματείας
Παράταση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
20/05/2014
20/05/2014 20:11
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
7D8C7A2DCDE717D0CC4EA542A40E4C29EF21DAC3AA749AF9A37891BFFA5F32DE
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ