Έγγραφο

Παράταση για ένα (1) έτος σύμβασης για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού κουρτινών

05-02Ο0
5001
Τμήμα Γραμματείας
Παράταση για ένα (1) έτος σύμβασης για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού κουρτινών
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
28/05/2014
28/05/2014 20:22
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
D4BAE879F9AB0D91364A60A330D1C9FBCC969998ADBF1679F0315653362B87D8
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ