Έγγραφο

-μίσθωση δικαιωμάτων προβολής επτά (7) ντοκιμαντέρ

05-02Χ2
7946
Τμήμα Γραμματείας
-μίσθωση δικαιωμάτων προβολής επτά (7) ντοκιμαντέρ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
02/09/2014
04/09/2014 08:10
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
84B73CED4DEB2D327F3442CAC4693906B1115A98C868767653DC011DADF06765
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ