Έγγραφο

Αντικατάσταση μελών Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών

05-031Α
10324/6897
Τμήμα Γραμματείας
Αντικατάσταση μελών Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ I. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
29/10/2014
29/10/2014 11:53
ε) πράξεις σύστασης Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της Βουλής
Αντικατάσταση Μελών Ειδικών Επιτροπών (άρθρο 35 του ΚτΒ-Κοινοβουλευτικό Μέρος)
Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών
79311C550CEA621C840A58E0FC2E44C3531E39A5E038DCBC02B9EDE60DD7DC17
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ