Έγγραφο

Ακυρωτική απόφαση

05-0328
11234
Τμήμα Γραμματείας
Ακυρωτική απόφαση
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
20/11/2014
21/11/2014 21:38
ιδ) πράξεις, που αφορούν στην έγκριση δαπανών, λόγω μετακινήσεων κοινοβουλευτικών αποστολών
Κοινοβουλευτικές αποστολές εντός Ελλάδας
Γενική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας
BBE329C18C0E6832C82271C8BB250E2FAC96BDA4E5FFE1B2E5944EB31E8C3C46

Σχετικά Έγγραφα

01-0321
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ