Έγγραφο

Έκθεση στο Νσχ "'Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις"

05-032Ε
Έκθεση στο Νσχ "'Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις"
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΙΑΣ
24/11/2014
24/11/2014 16:37
ιε) εκθέσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
Επιστημονική Υπηρεσία
C331B05C489E030197CE9E49EA3A0933FBFCA5E02D437E63A5BBC6DFA3C57F93
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ