Έγγραφο

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ ΑΕ

05-032Ι
2448/26.11.2014
Τμήμα Γραμματείας Ιδρύματος Βουλής των Ελλήνων
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ ΑΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΠΑΥΛΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ
18/11/2014
27/11/2014 13:06
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
09550ECC9ADA45F8F804A7D38149DB957302FDCC312EA315B5C0717A86F1A7B0
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ