Έγγραφο

Καθαρισμός ραφιών, απεντόμωσης και εξωτερικού καθαρισμού των βιβλίων της Κοινοβουλευτικής Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων

05-032Ρ
11546
Τμήμα Γραμματείας
Καθαρισμός ραφιών, απεντόμωσης και εξωτερικού καθαρισμού των βιβλίων της Κοινοβουλευτικής Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
28/11/2014
02/12/2014 17:31
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
1360FC0E11EE12E4FE5BD60B5D427904B501CD83394A2CEA56DA8B341B48141D
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ