Έγγραφο

Μετακίνηση υπαλλήλων στο εξωτερικό

05-03Α5
7308
Τμήμα Γραμματείας
Μετακίνηση υπαλλήλων στο εξωτερικό
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
19/05/2015
03/06/2015 14:15
ιδ) πράξεις, που αφορούν στην έγκριση δαπανών, λόγω μετακινήσεων κοινοβουλευτικών αποστολών
Κοινοβουλευτικές αποστολές εκτός Ελλάδας
Διεύθυνση Βιβλιοθήκης της Βουλής
519FDE19244AC34A90E73611B6C946F917309167CE824B2649FD0A98ADE5A6B1
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ