Έγγραφο

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

05-03ΑΜ
8267
Τμήμα Γραμματείας
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
02/06/2015
09/06/2015 21:54
ιδ) πράξεις, που αφορούν στην έγκριση δαπανών, λόγω μετακινήσεων κοινοβουλευτικών αποστολών
Κοινοβουλευτικές αποστολές εκτός Ελλάδας
Διεύθυνση Βιβλιοθήκης της Βουλής
373AE09D488193893A665A3280858E9A8C0B2D91AE884A67F36AE20A03543A25
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ