Έγγραφο

Απόφαση παράτασης της από 16.05.2014 υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και της εταιρίας Simon Technologies Α.Ε., για το χρονικό διάστημα από 22.03.2015 έως 21.09.2015 για την συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη των ηλεκτροακουστικών συστημάτων που είναι εγκατεστημένα στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων και στα κτίρια της Βουλής των Ελλήνων Αμαλίας 22-24 και Βασιλίσσης Σοφίας 11, καθώς και των συστημάτων επιτήρησης και καταγραφής που είναι εγκατεστημένα στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων.

05-03ΑΝ
8022
Τμήμα Γραμματείας
Απόφαση παράτασης της από 16.05.2014 υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και της εταιρίας Simon Technologies Α.Ε., για το χρονικό διάστημα από 22.03.2015 έως 21.09.2015 για την συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη των ηλεκτροακουστικών συστημάτων που είναι εγκατεστημένα στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων και στα κτίρια της Βουλής των Ελλήνων Αμαλίας 22-24 και Βασιλίσσης Σοφίας 11, καθώς και των συστημάτων επιτήρησης και καταγραφής που είναι εγκατεστημένα στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
28/05/2015
10/06/2015 11:06
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Υπάρχει Αναρτημένη Ορθή Επανάληψη

04-03Ι9
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ