Έγγραφο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

05-03Μ6
26
Διεύθυνση Διαρκών Επιτροπών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΑ
13/11/2015
13/11/2015 10:19
α) Πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων
Λοιπές Πράξεις
Διεύθυνση Διαρκών Επιτροπών
9843FF6039CFE1D8FFA8F02FCA25F30CA70237FD182BC531900B1569112DD0A4
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ